RUNAR & ERIK


RUNAR SØRLI
runar_textmedium

Jeg er 42 år og har 2 barn. Jens Ludvig 6 år, Solveig 10 år. De er flinke til å hjelpe til i hønehuset.
Jeg dyrker 372 daa herav en god del egen havre og bygg til hønene. 30% av foret. Ellers dyrker jeg spelt, emmerkorn, timoteifrø, hvete, åkerbønner og eng. Lucerneeng til hønene.
Jeg har 7500 økologiske høns. Bygde nytt moderne hus i 2003. Lys, vann og mat blir styrt av computere. Hønene slippes daglig ut og kan selv  plukke urter, bær, gress, kråstein ol.
Inne har de strøbed hvor de renser fjærdrakten. Foret er planter som har grodd ute i naturen og består ikke av syntetiske aminosyrer og tilsetninger.
Det har vært laget 4 undrervisningsfilmer her på gården siste året og barne-TV gjorde opptak her.
Jeg sitter i ei faggruppe for egg- og kontaktutvalget i Prior.
Når jeg var yngre spilte jeg i korps, var med i 4H, drev med judo og spilte volleyball. Har dykket og hoppet fallskjerm.

ERIK SØRLI
erik_textmedium
Jeg kjøpte gården av mine foreldre i 2001. 
Bygde nytt økologisk hønehus for 7500 høner i 2004, og startet samme år med økologisk eggproduksjon. 
Har også lagt om kornarealene til økologisk drift. Som hønefôr brukes eget produsert økologisk korn i tillegg til innkjøpt økologisk fôr. 
Driver også med noe vedproduksjon. 
Gården driver jeg på heltid med hjelp fra foreldre og en deltidsansatt. 

Før jeg startet med eggproduksjon, drev jeg som byggmester.Lykkelig Mat as, Sørli, 1784 Skjeberg, Norge