ERIK SØRLI
erik_textmedium
Jeg kjøpte gården av mine foreldre i 2001. 
Bygde nytt økologisk hønehus for 7500 høner i 2004, og startet samme år med økologisk eggproduksjon. 
Har også lagt om kornarealene til økologisk drift. Som hønefôr brukes eget produsert økologisk korn i tillegg til innkjøpt økologisk fôr. 
Driver også med noe vedproduksjon. 
Gården driver jeg på heltid med hjelp fra foreldre og en deltidsansatt. 

Før jeg startet med eggproduksjon, drev jeg som byggmester.Lykkelig Mat as, Sørli, 1784 Skjeberg, Norge